ochucená minerální voda sycená, nízce mineralizovaná s různou příchutí a vit C

energetické hodnoty 100ml: 85kJ/ 20kcal

kationty: Na 13,3 mg/l, K 10,4 mg/l, Mg 7,65 mg/l, Ca 5,3 mg/l

anionty: HCO3 105 mg/l, SO4 1,74 mg/l, Cl O,85 mg/l, F 0,67 mg/l, NO3 0,03 mg/l, N02 0,02 mg/l