Novinky

Rozhlasová relace věnovaná obezitě

30.09.2013 21:26
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2974710   Velmi zajímavá rozhlasová relace věnovaná obezitě Prim. MUDr. Pastucha, PhD, MBA

—————

NAŠE AKCE

13.07.2013 20:56
  V sekci fotogalerie se prosím podívejte na fotografie z nejrůznějších akcí, jichž se naše klinika účastní či přímo organizuje, jsou to například Nordic walking, Dětská univerzita, Mikulášská besídka  na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v olomouci, Den otevřených dveří kliniky...

—————

nabídka konzultací

01.12.2012 00:00
Klinika Tělovýchovného lékařství a kradiovaskulární rehabilitace FN a LF UP Olomouc nabízí obézním dětem a jejim rodičům možnost skupinového setkání s dětským psychologem PhDr. Petrou Tenglerovou každé poslední úterý v měsící ve 14,30 hod. Setkání budou vždy zaměřena na povídání o problémech...

—————